สำนักงานประมงอำเภอกะพ้อ

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564.. [2021-04-19 ] สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์ก.. [2021-04-19 ] ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2021-04-19 ] มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเ.. [2021-04-19 ] ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่.. [2021-04-06 ] กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่.. [2021-04-01 ] โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพ.. [2021-03-26 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. [2021-03-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเ.. [2021-03-23 ] ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประม.. [2021-03-23 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงอำเภอกะพ้อ 

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |  อ่าน: 401 ครั้ง

 

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. ประมงจังหวัดปัตตานีมอบหมายให้นางวลัยลักษณ์ สัญญา ประมงอำเภอกะพ้อ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลายี่สก  จำนวน 50,000 ตัว ในโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณาประโยชน์ประจำหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำธรรมชาติ บ้านฮูแตบือราแง หมู่ที่ 2 ตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี และได้รับเกียรติจากนางสุนิสา เจะดือราแม ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอกะพ้อ เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ด้วย