งานวันรักษ์ต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2561

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564.. [2021-04-19 ] สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์ก.. [2021-04-19 ] ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2021-04-19 ] มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเ.. [2021-04-19 ] ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่.. [2021-04-06 ] กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่.. [2021-04-01 ] โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพ.. [2021-03-26 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. [2021-03-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเ.. [2021-03-23 ] ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประม.. [2021-03-23 ]
อ่านทั้งหมด 

งานวันรักษ์ต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2561 

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |  อ่าน: 368 ครั้ง

 

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 นายสุนิตติ์ โรจน์พิทยากูล ประมงจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมงานวันรักษ์ต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2561 จัดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ร่วมปลูกต้นมะม่วง ต้นตะเคียน ฯลฯ ภายในบริเวณศูนย์ฯ