รับแจ้งการครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 - 29 พฤศจิกายน 2561

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน วันประมงแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 (21.. [2020-09-18 ] การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณ.. [2020-09-18 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจัดทำประชาพิจารณ์และการมีส่วนร่วมของภาคประช.. [2020-09-18 ] กิจกรรมการประกวดปลากัดสวยงามจังหวัดปัตตานี ประจำปี พ.ศ.2563 ในงานแสดงส.. [2020-09-18 ] ตรวจสอบการแยกชิ้นส่วนทำลายเรือประมง ภายใต้ โครงการนำเรือประมงออกนอกระบ.. [2020-08-21 ] การประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านก.. [2020-08-21 ] แถลงข่าวจับกุมเรือประมงเวียดนาม ลักลอบทำการประมงในน่านน้ำไทย บริเวณท้อ.. [2020-08-21 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ.. [2020-08-14 ] การประชุมชี้แจงการขออนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ.. [2020-08-14 ] การประชุมหารือการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการป.. [2020-08-14 ]
อ่านทั้งหมด 

รับแจ้งการครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 - 29 พฤศจิกายน 2561  

 เผยเเพร่: 2020-08-14  |  อ่าน: 689 ครั้ง

 

ประชาสัมพันธ์การแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตวสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เอกสารหลักฐาน การรับแจ้งการครอบครอง ซากของสัตว์ป้าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า(ฉบับที่3) พ.ศ.2557

          1. แบบแจ้งการครอบครอง ซากของสัตว์ป้าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า(ฉบับที่3) พ.ศ.2557 (แบบ สป.27)

          2. สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ หรือ ใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว

          3.สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน

          4.ให้นำสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่ามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่แจ้งการครอบครอง

          5. กรณี ไม่สามารถนำสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่ามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่แจ้งการครอบครองได้ให้นำภาพถ่ายที่สามารถเห็นรายละเอียดลักษณะและจำนวนอย่างชัดเจนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่แทน

                   - รูปภาพด้านซ้าย         1 รูป

                   - รูปภาพด้านขวา          1 รูป

                   - รูปภาพด้านหน้า         1 รูป

                   - รูปภาพด้านหลัง         1 รูป

          พร้อมทั้ง (ระบุขนาดและน้ำหนัก กรณีเป็นซากหรือผลิตภัณฑ์)

 

*** กำหนดเวลาขอยื่นครอบครองฯ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2561 – 29 พฤศจิกายน 2561

ณ สำนักงานประมงจังหวัด ใกล้บ้านท่าน...