สำนักงานประมงอำเภอไม้แก่น

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564.. [2021-04-19 ] สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์ก.. [2021-04-19 ] ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2021-04-19 ] มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเ.. [2021-04-19 ] ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่.. [2021-04-06 ] กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่.. [2021-04-01 ] โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพ.. [2021-03-26 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. [2021-03-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเ.. [2021-03-23 ] ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประม.. [2021-03-23 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงอำเภอไม้แก่น 

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |  อ่าน: 370 ครั้ง

 

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น นายบำเหน็จ บินหรีม นายอำเภอไม้แก่น มอบหมายให้ประมงอำเภอไม้แก่น นางสาววรนุช ยามารี ออกตรวจเยี่ยมพบปะเกษตรกรเลี้ยงปลากะพงในกระชัง สมาชิกโครงการการทดลองเลี้ยงปลาน้ำกร่อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านละเวง ม.3 ต.ดอนทราย ที่มีความพร้อมในการเลี้ยงปลากะพงในกระชัง เพื่อจัดทำโครงการสนับสนุนการเลี้ยงปลาในโครงการ ฯ งบประมาณ 300,000 บาท ณ โรงเรียนตาดีกาบ้านละเวง ม.3 ต.ดอนทราย แล้วเสร็จด้วยความเรียบร้อย