ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งกุลาดำ) 1,000,000 ตัว

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564.. [2021-04-19 ] สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์ก.. [2021-04-19 ] ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2021-04-19 ] มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเ.. [2021-04-19 ] ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่.. [2021-04-06 ] กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่.. [2021-04-01 ] โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพ.. [2021-03-26 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. [2021-03-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเ.. [2021-03-23 ] ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประม.. [2021-03-23 ]
อ่านทั้งหมด 

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งกุลาดำ) 1,000,000 ตัว 

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |  อ่าน: 467 ครั้ง

 

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 นายสุนิตติ์ โรจน์พิทยากูล ประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมกับหน่วยงานกรมประมงของจังหวัดปัตตานี จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9 พระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม ปลัดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี ณ สะพานไม้บานา หมู่ 2 ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปัตตานี และประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพัรธุ์สัตว์น้ำ โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งกุลาดำ) จำนวน 1,000,000 ตัว จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี