จังหวัดปัตตานี และหน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ จังหวัดปัตตานีจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระชนมพรรษา 44 พรรษา


[2023-06-02] ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำเดือนพฤษภาคม 2566.. [2023-06-02] ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำเดือนเมษายน 2566.. [2023-03-16] ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะท.. [2022-11-11] แผนการจัดจุดแสดงและจำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้าน ภายใต้โครงการการกระจายสิ.. [2022-11-11] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสั.. [2022-10-12] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี เรื่อง บัญชีรายชื่อเรือประมงที่ประสง.. [2022-10-11] กรมประมง...เตือน “ปลาเรืองแสง” สวยอันตราย ตัดต่อพันธุกรรม GMOs ห่วง !.. [2022-07-08] จังหวัดปัตตานีประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.๒.. [2022-07-08] จังหวัดปัตตานี และหน่วยงานในสังกัดกรมประมงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ร่วมจั.. [2022-07-01] กรมประมงประชาสัมพันธ์...ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ ตามพระราชกำหนดการประมง.. อ่านทั้งหมด 

จังหวัดปัตตานี และหน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ จังหวัดปัตตานีจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระชนมพรรษา 44 พรรษา 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. จังหวัดปัตตานี และหน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระชนมพรรษา 44 พรรษา โดยมีเรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกรมประมงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี นายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา นายอำเภอไม้แก่น หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ นักเรียน จิตอาสา และราษฎรในพื้นที่ เข้าร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฯ ณ บริเวณคลองละเวง (พลับพลารวมใจประชา) หมู่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี รวมทั้งเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้ มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมีนายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ทั้งนี้ พันธุ์สัตว์น้ำที่ทำการปล่อยฯ จำนวนทั้งสิ้น 300,000 ตัว ประกอบด้วย พันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 250,000 ตัว และพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 50,000 ตัว โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี