เชิญชวนมาช็อปสินค้าจากเกษตรกรประมง


[2023-03-16] ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะท.. [2022-11-11] แผนการจัดจุดแสดงและจำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้าน ภายใต้โครงการการกระจายสิ.. [2022-11-11] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสั.. [2022-10-12] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี เรื่อง บัญชีรายชื่อเรือประมงที่ประสง.. [2022-10-11] กรมประมง...เตือน “ปลาเรืองแสง” สวยอันตราย ตัดต่อพันธุกรรม GMOs ห่วง !.. [2022-07-08] จังหวัดปัตตานีประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.๒.. [2022-07-08] จังหวัดปัตตานี และหน่วยงานในสังกัดกรมประมงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ร่วมจั.. [2022-07-01] กรมประมงประชาสัมพันธ์...ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ ตามพระราชกำหนดการประมง.. [2022-07-01] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสั.. [2022-06-08] ประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก ประจำปี 2565 "รวมพลังฟื้นฟู.. อ่านทั้งหมด 

เชิญชวนมาช็อปสินค้าจากเกษตรกรประมง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

สวัสดีครับ

สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี มีความประสงค์จะดำเนินการกระจายสินค้าประมงสู่ผู้บริโภคตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อมุ่งเน้นสร้างช่องทางและรายได้ให้แก่เกษตรกร ชาวประมง กลุ่มประมงพื้นบ้าน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ กลุ่มองค์กรประมงท้องถิ่น โดยจะมีการนำสินค้าประมงมาจัดจำหน่ายหมุนเวียนกันไป

โดยในเดือนพฤษภาคม มีการจัดจำหน่าย คือ

??1. วันที่ 7 มิ.ย. 65 ตลาดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

??2. วันที่ 24 มิ.ย. 65 ตลาดประชารัฐ อำเภอเมืองปัตตานี

เรียนเชิญผู้สนใจ สามารถมาอุดหนุนได้ตามวัน และสถานที่ดังกล่าว

????แล้วมาพบกันนะครับ เราอยากให้ท่านได้กินของดีมีคุณภาพ จากเกษตรกรด้านประมง