เชิญชวนมาช็อปสินค้าจากเกษตรกรประมง


[2022-07-08] จังหวัดปัตตานีประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.๒.. [2022-07-08] จังหวัดปัตตานี และหน่วยงานในสังกัดกรมประมงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ร่วมจั.. [2022-07-01] กรมประมงประชาสัมพันธ์...ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ ตามพระราชกำหนดการประมง.. [2022-07-01] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสั.. [2022-06-08] ประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก ประจำปี 2565 "รวมพลังฟื้นฟู.. [2022-06-02] ประมงจังหวัดปัตตานี ติดตาม และสังเกตการณ์การตรวงรับและส่งมอบพัสดุของกร.. [2022-06-02] จังหวัดปัตตานี และหน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ จังหวัดปัตตานีจัดพิธ.. [2022-05-31] เชิญชวนมาช็อปสินค้าจากเกษตรกรประมง.. [2022-05-27] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปส.. [2022-05-27] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศท.. อ่านทั้งหมด 

เชิญชวนมาช็อปสินค้าจากเกษตรกรประมง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


สวัสดีครับ

สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี มีความประสงค์จะดำเนินการกระจายสินค้าประมงสู่ผู้บริโภคตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อมุ่งเน้นสร้างช่องทางและรายได้ให้แก่เกษตรกร ชาวประมง กลุ่มประมงพื้นบ้าน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ กลุ่มองค์กรประมงท้องถิ่น โดยจะมีการนำสินค้าประมงมาจัดจำหน่ายหมุนเวียนกันไป

โดยในเดือนพฤษภาคม มีการจัดจำหน่าย คือ

??1. วันที่ 7 มิ.ย. 65 ตลาดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

??2. วันที่ 24 มิ.ย. 65 ตลาดประชารัฐ อำเภอเมืองปัตตานี

เรียนเชิญผู้สนใจ สามารถมาอุดหนุนได้ตามวัน และสถานที่ดังกล่าว

????แล้วมาพบกันนะครับ เราอยากให้ท่านได้กินของดีมีคุณภาพ จากเกษตรกรด้านประมง