สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม


[2023-06-02] ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำเดือนพฤษภาคม 2566.. [2023-06-02] ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำเดือนเมษายน 2566.. [2023-03-16] ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะท.. [2022-11-11] แผนการจัดจุดแสดงและจำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้าน ภายใต้โครงการการกระจายสิ.. [2022-11-11] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสั.. [2022-10-12] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี เรื่อง บัญชีรายชื่อเรือประมงที่ประสง.. [2022-10-11] กรมประมง...เตือน “ปลาเรืองแสง” สวยอันตราย ตัดต่อพันธุกรรม GMOs ห่วง !.. [2022-07-08] จังหวัดปัตตานีประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.๒.. [2022-07-08] จังหวัดปัตตานี และหน่วยงานในสังกัดกรมประมงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ร่วมจั.. [2022-07-01] กรมประมงประชาสัมพันธ์...ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ ตามพระราชกำหนดการประมง.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวธนวรรณ เอียดคง นิติกรปฏิบัติการ, นางสาวศิริวรรณ นนทิกาล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนางสาวผุสดี จันทร์เมือง ประมงอำเภอ ปะนาเระ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประมงอำเภอปะนาเระ เข้าร่วม กิจกรรม จัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ณ ชายหาดชุมชนบ้านน้ำบ่อตะวันออก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี วัตถุประสงค์ของกิจกรรมฯ เพื่อลดขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศต่างๆ ตามแนวชายฝั่งทะเล และปลูกสร้างจิตสำนึกให้กับประชาขน เยาวชน และชุมชนในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยมีสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนพูดคุยกับ ผู้แทนองค์ชุมชนประมงท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำท้องถิ่น นายก อบต. และผู้แทนหน่วยงานราชการ ในหัวข้อ การพัฒนาชุมชน เพื่อการท่องเที่ยว