สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม


[2022-07-08] จังหวัดปัตตานีประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.๒.. [2022-07-08] จังหวัดปัตตานี และหน่วยงานในสังกัดกรมประมงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ร่วมจั.. [2022-07-01] กรมประมงประชาสัมพันธ์...ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ ตามพระราชกำหนดการประมง.. [2022-07-01] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสั.. [2022-06-08] ประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก ประจำปี 2565 "รวมพลังฟื้นฟู.. [2022-06-02] ประมงจังหวัดปัตตานี ติดตาม และสังเกตการณ์การตรวงรับและส่งมอบพัสดุของกร.. [2022-06-02] จังหวัดปัตตานี และหน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ จังหวัดปัตตานีจัดพิธ.. [2022-05-31] เชิญชวนมาช็อปสินค้าจากเกษตรกรประมง.. [2022-05-27] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปส.. [2022-05-27] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศท.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวธนวรรณ เอียดคง นิติกรปฏิบัติการ, นางสาวศิริวรรณ นนทิกาล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนางสาวผุสดี จันทร์เมือง ประมงอำเภอ ปะนาเระ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประมงอำเภอปะนาเระ เข้าร่วม กิจกรรม จัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ณ ชายหาดชุมชนบ้านน้ำบ่อตะวันออก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี วัตถุประสงค์ของกิจกรรมฯ เพื่อลดขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศต่างๆ ตามแนวชายฝั่งทะเล และปลูกสร้างจิตสำนึกให้กับประชาขน เยาวชน และชุมชนในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยมีสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนพูดคุยกับ ผู้แทนองค์ชุมชนประมงท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำท้องถิ่น นายก อบต. และผู้แทนหน่วยงานราชการ ในหัวข้อ การพัฒนาชุมชน เพื่อการท่องเที่ยว