การยื่นคำขอครอบครองวัตถุอันตรายทางการประมง


[2022-06-08] ประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก ประจำปี 2565 "รวมพลังฟื้นฟู.. [2022-06-02] ประมงจังหวัดปัตตานี ติดตาม และสังเกตการณ์การตรวงรับและส่งมอบพัสดุของกร.. [2022-06-02] จังหวัดปัตตานี และหน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ จังหวัดปัตตานีจัดพิธ.. [2022-05-31] เชิญชวนมาช็อปสินค้าจากเกษตรกรประมง.. [2022-05-27] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปส.. [2022-05-27] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศท.. [2022-05-26] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ติดตาม และสังเกตการณ์ตรวงรับและส่งมอบพัสดุ.. [2022-05-26] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และกำกับดูแลการเพาะ.. [2022-05-23] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี มอบเช็คเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเ.. [2022-05-20] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสั.. อ่านทั้งหมด 

การยื่นคำขอครอบครองวัตถุอันตรายทางการประมง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


เนื่องด้วยกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได้จัดช่องทางการยื่น คำขอครอบครองวัตถุอันตรายทางการประมง ทาง Google form โดยผู้ที่ประสงค์ต้องการจะยื่นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการกรอกรายละเอียดได้ตามรูปภาพที่แนบได้ครับ

 

โดยผู้ที่ประสงค์จะยื่นได้ตามลิงก์ --> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0chT5srYvwx_8Dtv88t9Am0pMAv6gUwq-jBLL6pIMFE52eQ/viewform