Fisheries shop ช่องทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสด และสินค้าสัตว์น้ำแปรรูป เพื่อการบริโภค


[2022-07-01] กรมประมงประชาสัมพันธ์...ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ ตามพระราชกำหนดการประมง.. [2022-07-01] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสั.. [2022-06-08] ประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก ประจำปี 2565 "รวมพลังฟื้นฟู.. [2022-06-02] ประมงจังหวัดปัตตานี ติดตาม และสังเกตการณ์การตรวงรับและส่งมอบพัสดุของกร.. [2022-06-02] จังหวัดปัตตานี และหน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ จังหวัดปัตตานีจัดพิธ.. [2022-05-31] เชิญชวนมาช็อปสินค้าจากเกษตรกรประมง.. [2022-05-27] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปส.. [2022-05-27] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศท.. [2022-05-26] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ติดตาม และสังเกตการณ์ตรวงรับและส่งมอบพัสดุ.. [2022-05-26] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และกำกับดูแลการเพาะ.. อ่านทั้งหมด 

Fisheries shop ช่องทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสด และสินค้าสัตว์น้ำแปรรูป เพื่อการบริโภค 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  จำหน่ายสินค้าประมง  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


กรมประมงจัดทำเว็บไซต์ Fisheries shop เพื่อสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสด และสินค้าสัตว์น้ำแปรรูป เพื่อการบริโภค โดยกรมประมงจะออกเครื่องหมายรับรองสินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ Fisheries shop โดยมีสัญลักษณ์รูปปลาตะเพียนตามระดับคุณภาพสินค้า