ประชาสัมพันธ์...กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง


[2022-05-26] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ติดตาม และสังเกตการณ์ตรวงรับและส่งมอบพัสดุ.. [2022-05-26] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และกำกับดูแลการเพาะ.. [2022-05-26] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และกำกับดูแลการเพาะ.. [2022-05-23] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี มอบเช็คเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเ.. [2022-05-20] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสั.. [2022-05-20] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี เรื่อง การขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิต.. [2022-04-29] กรมประมงขอเชิญชวนร่วมประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ.. [2022-04-22] การยื่นคำขอครอบครองวัตถุอันตรายทางการประมง.. [2022-04-21] ประมงจังหวัดปัตตานี ติดตามผลการดำเนินการจัดทำเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว.. [2022-04-20] ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง นโยบาย ชาวปัตตานีรอบรู้ เครือข่ายร่วมมือใช.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์...กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


ขอเชิญชวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ขึ้นทะเบียน ปรับปรุงทะเบียน แจ้งประกอบกิจการ และยื่นคำขอเข้าใช้งาน ดังนี้

1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)

2. การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านประมง (ทบ.2)

3. การแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (จสค.)

4. ยื่นคำขอเข้าใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD)

สามารถอ่านรายละเอียด และวิธีการตามรูปภาพ (Infographic) ที่แนบได้เลยครับ