สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะทำงานฯ เข้าร่วมหารือแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อ่าวปัตตานี


[2022-04-29] กรมประมงขอเชิญชวนร่วมประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ.. [2022-04-22] การยื่นคำขอครอบครองวัตถุอันตรายทางการประมง.. [2022-04-21] ประมงจังหวัดปัตตานี ติดตามผลการดำเนินการจัดทำเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว.. [2022-04-20] ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง นโยบาย ชาวปัตตานีรอบรู้ เครือข่ายร่วมมือใช.. [2022-04-19] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรม “1 อำเภอ 1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา.. [2022-04-12] กรมประมงจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนไทย.. [2022-03-08] Fisheries shop ช่องทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสด และสินค้าสัตว์น้ำแปรร.. [2022-01-06] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี เรื่อง การขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิต.. [2021-12-20] ประชาสัมพันธ์...กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง.. [2021-10-25] โครงการชริมพ์บอร์ด Shrimp Board.. อ่านทั้งหมด 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะทำงานฯ เข้าร่วมหารือแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อ่าวปัตตานี 


วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะทำงานฯ เข้าร่วมหารือกับ เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี และนายสมชาย แสงกลัด ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี ในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่อ่าวปัตตานี พร้อมนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะการพัฒนางานด้านประมงในพื้นที่ เช่น ควรให้กรมประมงมีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง) เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอ