การประชุมการนำเรือออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

จดหมายข่าวการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-03 ] ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานร.. [2021-08-20 ] ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความ.. [2021-07-23 ] ตรวจประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง.. [2021-07-16 ] ตรวจประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง.. [2021-07-16 ] ตรวจประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง.. [2021-07-16 ] กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ ภายใต้โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อส่งเ.. [2021-07-16 ] กิจกรรมตรวจเรือประมงและแรงงาน ต่างด้าว ในกิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด.. [2021-07-16 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี เรื่อง การขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิ.. [2021-05-20 ] ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564.. [2021-04-19 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมการนำเรือออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

 เผยเเพร่: 2021-04-19  |  อ่าน: 270 ครั้ง

 

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้มอบหมายให้ เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมการนำเรือออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมย่อยเล็ก 1 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดชานแดนภาคใต้ เพื่อประชุมหารือ การนำเรือออกนอกระบบเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเล ตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ (คบต.) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการฯ โดยมีเรือประมงพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดนราธิวาส จำนวน 622 ลำ งบประมาณ 1,424.6636 ล้านบาท และเห็นชอบให้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 304 ลำ เป็นเงินงบประมาณ 844.2649 ล้านบาท สำหรับจังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565