การประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาการทำการประมง ผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2564


[2022-05-23] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี มอบเช็คเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเ.. [2022-05-20] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสั.. [2022-05-20] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี เรื่อง การขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิต.. [2022-04-29] กรมประมงขอเชิญชวนร่วมประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ.. [2022-04-22] การยื่นคำขอครอบครองวัตถุอันตรายทางการประมง.. [2022-04-21] ประมงจังหวัดปัตตานี ติดตามผลการดำเนินการจัดทำเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว.. [2022-04-20] ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง นโยบาย ชาวปัตตานีรอบรู้ เครือข่ายร่วมมือใช.. [2022-04-19] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรม “1 อำเภอ 1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา.. [2022-04-12] กรมประมงจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนไทย.. [2022-03-08] Fisheries shop ช่องทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสด และสินค้าสัตว์น้ำแปรร.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาการทำการประมง ผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2564 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. จังหวัดปัตตานี ได้จัดการประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาการทำการประมง ผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมศรีนครา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุม เพื่อรับฟังการสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหารือข้อร้องเรียนความเดือนร้อนของชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่รอบอ่าวปัตตานี ประเด็นการลักลอบทำการประมงผิดกฎหมายโดยใช้เครื่องมือประมง ประเภท ลอบพับได้ หรือไอ้โง่, อวนลาก และอวนรุน ในพื้นที่อ่าวปัตตานี และบริเวณแนวเขตทะเลชายฝั่งเป็นจำนวนมาก ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวเป็นเครื่องมือทำลายล้างพันธุ์สัตว์น้ำที่มีประสิทธิภาพในการจับสัตว์น้ำสูง ทำให้สามารถจับ สัตว์น้ำได้ทุกขนาดในปริมาณมากเกินกำลังผลิตของธรรมชาติ ทำให้สัตว์น้ำลดน้อยลง และเป็นการทำลายระบบนิเวศภายในอ่าวปัตตานี ซึ่งจะมีผลกระทบต่อชาวประมงพื้นบ้านที่ใช้เครื่องมือทำการประมงที่ถูกกฎหมาย ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ที่ประชุมมีมติ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนการปฏิบัติงาน เพื่อร่วมวางแผนบูรณาการในการดำเนินการแก้ไขปัญหาฯ ในการประชุมครั้งต่อไป