การประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาการทำการประมง ผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2564

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564.. [2021-04-19 ] สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์ก.. [2021-04-19 ] ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2021-04-19 ] มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเ.. [2021-04-19 ] ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่.. [2021-04-06 ] กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่.. [2021-04-01 ] โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพ.. [2021-03-26 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. [2021-03-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเ.. [2021-03-23 ] ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประม.. [2021-03-23 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาการทำการประมง ผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2564 

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |  อ่าน: 89 ครั้ง

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. จังหวัดปัตตานี ได้จัดการประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาการทำการประมง ผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมศรีนครา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุม เพื่อรับฟังการสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหารือข้อร้องเรียนความเดือนร้อนของชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่รอบอ่าวปัตตานี ประเด็นการลักลอบทำการประมงผิดกฎหมายโดยใช้เครื่องมือประมง ประเภท ลอบพับได้ หรือไอ้โง่, อวนลาก และอวนรุน ในพื้นที่อ่าวปัตตานี และบริเวณแนวเขตทะเลชายฝั่งเป็นจำนวนมาก ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวเป็นเครื่องมือทำลายล้างพันธุ์สัตว์น้ำที่มีประสิทธิภาพในการจับสัตว์น้ำสูง ทำให้สามารถจับ สัตว์น้ำได้ทุกขนาดในปริมาณมากเกินกำลังผลิตของธรรมชาติ ทำให้สัตว์น้ำลดน้อยลง และเป็นการทำลายระบบนิเวศภายในอ่าวปัตตานี ซึ่งจะมีผลกระทบต่อชาวประมงพื้นบ้านที่ใช้เครื่องมือทำการประมงที่ถูกกฎหมาย ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ที่ประชุมมีมติ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนการปฏิบัติงาน เพื่อร่วมวางแผนบูรณาการในการดำเนินการแก้ไขปัญหาฯ ในการประชุมครั้งต่อไป