นายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรมประมง ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียน มอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง จังหวัดตรัง

ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงก.. [2021-04-16 ] กิจกรรมตกปลานบลำบอน ต นาชุมเห็ด อ ย่านตาขาว จ ตรัง .. [2021-04-16 ] วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 .. [2021-04-16 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรังพิธีเนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระ.. [2021-04-16 ] ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพพระกนิษฐาธ.. [2021-04-16 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. [2021-03-25 ] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง จัดกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง ใ.. [2021-03-18 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรังเข้าร่วมตรวจสอบสถานที่ตั้งและประกอบ.. [2021-03-18 ] นายศักดิ์ดา ทวีเมือง เจ้าพนักงานประมงอาวุโส ประชุมรับฟังความคิดเห็น โค.. [2021-03-18 ] นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรังร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัต.. [2021-03-18 ]
อ่านทั้งหมด 

นายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรมประมง ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียน มอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง จังหวัดตรัง 

 เผยเเพร่: 2021-03-18  |  อ่าน: 73 ครั้ง

 

วันที่ 10 มีนาคม 2564  นายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรมประมง ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียน มอบนโยบายในการปฏิบัติงานและรับฟังปัญหาจากการดำเนินงานของสำนักงานประมงจังหวัดตรัง โดยมีนายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง ให้การต้อนรับ