นายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรมประมง ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียน มอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง จังหวัดตรัง

ประกาศจังหวัดตรัง รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1.. [2021-07-23 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้โครงการ “อนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวั.. [2021-07-07 ] กรมประมงรับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา สมัครผ่าน htpps://ops.. [2021-07-02 ] สำนักงานประมงจังหวัดตรัง และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ร่วมกับเ.. [2021-06-25 ] สำนักงานประมงจังหวัดตรังร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(F.. [2021-06-25 ] กรมประมงขอความร่วมมือปฏิบัติการตามมาตรการควบคุมโรค.. [2021-05-18 ] ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงก.. [2021-04-16 ] กิจกรรมตกปลานบลำบอน ต นาชุมเห็ด อ ย่านตาขาว จ ตรัง .. [2021-04-16 ] วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 .. [2021-04-16 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรังพิธีเนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระ.. [2021-04-16 ]
อ่านทั้งหมด 

นายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรมประมง ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียน มอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง จังหวัดตรัง 

 เผยเเพร่: 2021-04-16  |  อ่าน: 170 ครั้ง

 

วันที่ 10 มีนาคม 2564  นายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรมประมง ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียน มอบนโยบายในการปฏิบัติงานและรับฟังปัญหาจากการดำเนินงานของสำนักงานประมงจังหวัดตรัง โดยมีนายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง ให้การต้อนรับ