เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรังตรวจสอบเรือร่วมกับเจ้าพนักงานกรมเจ้าท่าฯ ตามแผนและขั้นตอนการทำลายเรือ

ประกาศจังหวัดตรัง รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1.. [2021-07-23 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้โครงการ “อนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวั.. [2021-07-07 ] กรมประมงรับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา สมัครผ่าน htpps://ops.. [2021-07-02 ] สำนักงานประมงจังหวัดตรัง และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ร่วมกับเ.. [2021-06-25 ] สำนักงานประมงจังหวัดตรังร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(F.. [2021-06-25 ] กรมประมงขอความร่วมมือปฏิบัติการตามมาตรการควบคุมโรค.. [2021-05-18 ] ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงก.. [2021-04-16 ] กิจกรรมตกปลานบลำบอน ต นาชุมเห็ด อ ย่านตาขาว จ ตรัง .. [2021-04-16 ] วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 .. [2021-04-16 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรังพิธีเนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระ.. [2021-04-16 ]
อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรังตรวจสอบเรือร่วมกับเจ้าพนักงานกรมเจ้าท่าฯ ตามแผนและขั้นตอนการทำลายเรือ 

 เผยเเพร่: 2021-04-16  |  อ่าน: 108 ครั้ง

 

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยนประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายภูวรินทร์ นวลกลับเจ้าพนักงานประมงชำนาญงานและนายปฏิปัน ณ พัทลุงนักวิชาการประมงมาตรวจสอบเรือร่วมกับเจ้าพนักงานกรมเจ้าท่าฯ ตามแผนและขั้นตอนการทำลายเรือเพื่อนำมาควบรวมใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รวมทั้งหมด 3 ลำ 1) เรือภมรสินธุ์นาวา17 2) เรือ ก.โชคชัย2 3) เรือสมนึกเจริญชัย ณ ท่าเทียบเรือบริษัทเจดีพี จำกัด อ.กันตัง จ.ตรัง