เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรังร่วมกิจกรรมตรวจบูรณาการตรวจแรงงานในเรือประมง

ประกาศจังหวัดตรัง รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1.. [2021-07-23 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้โครงการ “อนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวั.. [2021-07-07 ] กรมประมงรับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา สมัครผ่าน htpps://ops.. [2021-07-02 ] สำนักงานประมงจังหวัดตรัง และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ร่วมกับเ.. [2021-06-25 ] สำนักงานประมงจังหวัดตรังร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(F.. [2021-06-25 ] กรมประมงขอความร่วมมือปฏิบัติการตามมาตรการควบคุมโรค.. [2021-05-18 ] ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงก.. [2021-04-16 ] กิจกรรมตกปลานบลำบอน ต นาชุมเห็ด อ ย่านตาขาว จ ตรัง .. [2021-04-16 ] วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 .. [2021-04-16 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรังพิธีเนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระ.. [2021-04-16 ]
อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรังร่วมกิจกรรมตรวจบูรณาการตรวจแรงงานในเรือประมง 

 เผยเเพร่: 2021-04-16  |  อ่าน: 180 ครั้ง

 

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายภูวรินทร์ นวลกลับ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน  ร่วมกิจกรรมตรวจบูรณาการตรวจแรงงานในเรือประมง  ปรากฎผลการตรวจ ดังนี้

        1. ตรวจเรือประมง จำนวน 8 ลำ ลูกเรือประมง จำนวน 92 คน เป็นแรงงานไทย 51 คน แรงงานสัญชาติเมียนมา 41 คน

        2. ผลการตรวจไม่พบนายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามมาตรา 22 แห่งพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ประกอบกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานประมงทะเล

        3. ไม่พบการการะทำความผิด ตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

        4. ตรวจสอบเรือมีทะเบียนลูกจ้าง และสัญญาจ้างแรงงาน เอกสารการจ่ายและแบบจัดเวลาพัก ถูกต้องตามกฎหมาย

        5. ไม่มีการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับ อันเป็นการกระทำเกี่ยวกับการค้ามนุษย์