เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรังตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก และโรงเรียน ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง

ประกาศจังหวัดตรัง รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1.. [2021-07-23 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้โครงการ “อนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวั.. [2021-07-07 ] กรมประมงรับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา สมัครผ่าน htpps://ops.. [2021-07-02 ] สำนักงานประมงจังหวัดตรัง และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ร่วมกับเ.. [2021-06-25 ] สำนักงานประมงจังหวัดตรังร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(F.. [2021-06-25 ] กรมประมงขอความร่วมมือปฏิบัติการตามมาตรการควบคุมโรค.. [2021-05-18 ] ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงก.. [2021-04-16 ] กิจกรรมตกปลานบลำบอน ต นาชุมเห็ด อ ย่านตาขาว จ ตรัง .. [2021-04-16 ] วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 .. [2021-04-16 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรังพิธีเนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระ.. [2021-04-16 ]
อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรังตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก และโรงเรียน ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง  

 เผยเเพร่: 2021-04-16  |  อ่าน: 147 ครั้ง

 

วันที่ 9 มี.ค. 2564 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางสาวอรุณี มานะกล้า หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนางสาวลัทธิดา พักตร์จันทร์ นักวิชาการประมงปฎิบัติการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก ม.6 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง และโรงเรียน ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง ม.14 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ตามโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี