เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ตรวจเยี่ยมและแนะนำการปรับปรุงโรงเรือนแปรรูปสัตว์น้ำ

ประกาศจังหวัดตรัง รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1.. [2021-07-23 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้โครงการ “อนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวั.. [2021-07-07 ] กรมประมงรับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา สมัครผ่าน htpps://ops.. [2021-07-02 ] สำนักงานประมงจังหวัดตรัง และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ร่วมกับเ.. [2021-06-25 ] สำนักงานประมงจังหวัดตรังร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(F.. [2021-06-25 ] กรมประมงขอความร่วมมือปฏิบัติการตามมาตรการควบคุมโรค.. [2021-05-18 ] ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงก.. [2021-04-16 ] กิจกรรมตกปลานบลำบอน ต นาชุมเห็ด อ ย่านตาขาว จ ตรัง .. [2021-04-16 ] วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 .. [2021-04-16 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรังพิธีเนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระ.. [2021-04-16 ]
อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ตรวจเยี่ยมและแนะนำการปรับปรุงโรงเรือนแปรรูปสัตว์น้ำ  

 เผยเเพร่: 2021-04-16  |  อ่าน: 108 ครั้ง

 

วันที่ 19 ก.พ.2564 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้ น.ส.อรุณี มานะกล้า หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สนง.ประมง จ.ตรัง รศ.ชมพูนุช โสมาลีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และ น.ส.ลัทธิดา พักตร์จันทร์ นักวิชาการประมงปฎิบัติการ ตรวจเยี่ยมและแนะนำการปรับปรุงโรงเรือนแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก ม.6 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง