รณรงค์สร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคสินค้ากุ้งและอาหารทะเล

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งหญ้าทะเลและสร้างเศรษฐกิ.. [2021-01-29 ] รณรงค์สร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคสินค้ากุ้งและอาหารทะเล.. [2021-01-18 ] การยื่นคำขอใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสินค้า.. [2021-01-13 ] ประชุมหารือแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั.. [2020-12-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรังพร้อมด้วยด่านตรวจประมงตรัง ลงพื้นท.. [2020-12-30 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์กุ้งแชบ๊วยและหอยชักตีน บริเวณท่าเรือแหลมไทร.. [2020-12-21 ] สำนักงานประมงจังหวัด ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสามชิกส.. [2020-12-17 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรังและศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล .. [2020-12-17 ] กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกา.. [2020-12-16 ] ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ด้วยวิธีประ.. [2020-11-18 ]
อ่านทั้งหมด 

รณรงค์สร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคสินค้ากุ้งและอาหารทะเล 

 เผยเเพร่: 2020-11-18  |  อ่าน: 138 ครั้ง

 

วันที่ 15 มกราคม 2564  นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดตรัง สหกรณ์จังหวัดตรัง และสหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง จำกัด ร่วมรณรงค์สร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคสินค้ากุ้งและอาหารทะเล ให้แก่ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป ณ ตลาดเกษตรกรจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ในเรื่องกุ้งตรัง อาหารทะเลตรัง ปลอดภัย ไร้ COVID-19  เนื่องจากเป็นสัตว์น้ำที่ทำการผลิตในพื้นที่จังหวัดตรัง สามารถทานได้อย่างปลอดภัย ไร้ COVID-19 และได้เยี่ยมร้านประกอบการขายสินค้ากุ้งและอาหารทะเล เน้นตระหนักมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในเรื่องการปฏิบัติตัว สุขอนามัยในการเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำให้ปลอดภัยจาก COVID-19 ตามมาตรการ ดังนี้
1. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะเข้าไปเลือกซื้อ
2. เตรียมถุงมือเพื่อใส่ในระหว่างการเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำ ถ้าเป็นไปได้ควรใส่ถุงมือและล้างถุงมือ หรือใช้แบบครั้งเดียวแล้วทิ้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อ
3. พกเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ก่อน-หลัง เพื่อทำความสะอาดที่บรรจุสินค้า ก่อนนำไปประกอบอาหาร
4. ประกอบอาหารด้วยความร้อนสูง ต้องปรุงสุก สะอาด เพื่อให้ความร้อนทำลายเชื้อไวรัสวันที่ 15 มกราคม 2564  นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดตรัง สหกรณ์จังหวัดตรัง และสหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง จำกัด ร่วมรณรงค์สร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคสินค้ากุ้งและอาหารทะเล ให้แก่ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป ณ ตลาดเกษตรกรจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ในเรื่องกุ้งตรัง อาหารทะเลตรัง ปลอดภัย ไร้ COVID-19  เนื่องจากเป็นสัตว์น้ำที่ทำการผลิตในพื้นที่จังหวัดตรัง สามารถทานได้อย่างปลอดภัย ไร้ COVID-19 และได้เยี่ยมร้านประกอบการขายสินค้ากุ้งและอาหารทะเล เน้นตระหนักมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในเรื่องการปฏิบัติตัว สุขอนามัยในการเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำให้ปลอดภัยจาก COVID-19 ตามมาตรการ ดังนี้
1. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะเข้าไปเลือกซื้อ
2. เตรียมถุงมือเพื่อใส่ในระหว่างการเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำ ถ้าเป็นไปได้ควรใส่ถุงมือและล้างถุงมือ หรือใช้แบบครั้งเดียวแล้วทิ้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อ
3. พกเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ก่อน-หลัง เพื่อทำความสะอาดที่บรรจุสินค้า ก่อนนำไปประกอบอาหาร
4. ประกอบอาหารด้วยความร้อนสูง ต้องปรุงสุก สะอาด เพื่อให้ความร้อนทำลายเชื้อไวรัส