ประชุมหารือแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าสัตว์น้ำ

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งหญ้าทะเลและสร้างเศรษฐกิ.. [2021-01-29 ] รณรงค์สร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคสินค้ากุ้งและอาหารทะเล.. [2021-01-18 ] การยื่นคำขอใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสินค้า.. [2021-01-13 ] ประชุมหารือแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั.. [2020-12-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรังพร้อมด้วยด่านตรวจประมงตรัง ลงพื้นท.. [2020-12-30 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์กุ้งแชบ๊วยและหอยชักตีน บริเวณท่าเรือแหลมไทร.. [2020-12-21 ] สำนักงานประมงจังหวัด ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสามชิกส.. [2020-12-17 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรังและศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล .. [2020-12-17 ] กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกา.. [2020-12-16 ] ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ด้วยวิธีประ.. [2020-11-18 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชุมหารือแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าสัตว์น้ำ 

 เผยเเพร่: 2020-11-18  |  อ่าน: 132 ครั้ง

 

29 ธ.ค.63 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมหารือแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าสัตว์น้ำ ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดตรัง โดยเชิญผู้แทนพาณิชย์จังหวัดตรัง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง นายกสมาคมการประมงกันตัง ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรัง ประธานสหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง จำกัด ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังบ้านทอนหานเข้าร่วมประชุม