เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรังพร้อมด้วยด่านตรวจประมงตรัง ลงพื้นที่ประชาสัมพ้นธ์เชิงรุกในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งหญ้าทะเลและสร้างเศรษฐกิ.. [2021-01-29 ] รณรงค์สร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคสินค้ากุ้งและอาหารทะเล.. [2021-01-18 ] การยื่นคำขอใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสินค้า.. [2021-01-13 ] ประชุมหารือแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั.. [2020-12-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรังพร้อมด้วยด่านตรวจประมงตรัง ลงพื้นท.. [2020-12-30 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์กุ้งแชบ๊วยและหอยชักตีน บริเวณท่าเรือแหลมไทร.. [2020-12-21 ] สำนักงานประมงจังหวัด ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสามชิกส.. [2020-12-17 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรังและศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล .. [2020-12-17 ] กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกา.. [2020-12-16 ] ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ด้วยวิธีประ.. [2020-11-18 ]
อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรังพร้อมด้วยด่านตรวจประมงตรัง ลงพื้นที่ประชาสัมพ้นธ์เชิงรุกในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 

 เผยเเพร่: 2020-11-18  |  อ่าน: 122 ครั้ง

 

 วันที่ 28 ธ.ค.2563 นายโกวิทย์  เก้าเอี้ยน  ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายนางพรรณี  เดชภักดี หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายนุพงศ์ พัดลม รองหัวหน้าด่านตรวจประมงตรัง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรัง และด่านตรวจประมงตรัง ลงพื้นที่ประชาสัมพ้นธ์เชิงรุกในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ให้กับสถานประกอบการ  แพปลา ท่าเทียบเรือ จำนวน 5 แพ ดังนี้ 1.แพโกเซี๊ยะ 2.แพย่งล้ง  3.หจก.ทวีลาภการประมง 4.หจก.ว.สุภาพรกันตัง 5.แพปลาพรพระสังข์ พร้อมทั้งได้กำชับ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการไม่ให้มีการขนย้ายแรงงาน เพื่อป้องกันในเชิงรุก ได้มีการการประชาสัมพันธ์ความรู้และข่าวสารสถานการณ์โรคโควิด-19 ให้คำแนะนำในการเตรียมการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 แก่ผู้ประกอบการแพปลาท่าเทียบเรือ ตามประกาศกรมประมง  ตลอดจนสอบถามสถานการณ์ของการขายสัตว์น้ำในช่วงนี้พบว่ายังอยู่ในสภาวะปกติ และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการและให้ความร่วมมือเป็นอย่างด