ประชาสัมพันธ์ คู่มือ "การปฏิบัติตามมาตรฐานจีเอพี มกษ. 7436–2563 สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค"


[2023-05-31] สรุปรายงาน Fisherman Shop & Fisherman Market ประจำเดือนพฤษภาคม 2566.. [2023-05-26] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ.. [2023-05-25] ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำเดือนเมษายน 2566.. [2023-05-25] งานเกษตรอันดามันแฟร์.. [2023-04-11] ประมงจังหวัดตรังร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (ปล่อยพันธุ์สัต.. [2023-04-07] ประมงจังหวัดตรังร่วมเปิดงานยางพาราแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (Rubber Expo 20.. [2023-04-07] ประมงจังหวัดตรังร่วมพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหา.. [2023-04-04] สรุปรายงาน Fisherman Shop & Fisherman Market ณ เดือนมีนาคม 2566.. [2023-03-30] ประชาสัมพันธ์ คู่มือ "การปฏิบัติตามมาตรฐานจีเอพี มกษ. 7436–2563 สำหรับ.. [2023-03-27] วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง และคณะ.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์ คู่มือ "การปฏิบัติตามมาตรฐานจีเอพี มกษ. 7436–2563 สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค" 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook