ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่จังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2566


[2023-05-26] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ.. [2023-05-25] ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำเดือนเมษายน 2566.. [2023-05-25] งานเกษตรอันดามันแฟร์.. [2023-04-11] ประมงจังหวัดตรังร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (ปล่อยพันธุ์สัต.. [2023-04-07] ประมงจังหวัดตรังร่วมเปิดงานยางพาราแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (Rubber Expo 20.. [2023-04-07] ประมงจังหวัดตรังร่วมพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหา.. [2023-04-04] สรุปรายงาน Fisherman Shop & Fisherman Market ณ เดือนมีนาคม 2566.. [2023-03-30] ประชาสัมพันธ์ คู่มือ "การปฏิบัติตามมาตรฐานจีเอพี มกษ. 7436–2563 สำหรับ.. [2023-03-27] วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง และคณะ.. [2023-03-27] นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดตรังเพื.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่จังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook