ปล่อยพันธุ์ปลาโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเพื่อสร้างรายได้


[2023-03-30] ประชาสัมพันธ์ คู่มือ "การปฏิบัติตามมาตรฐานจีเอพี มกษ. 7436–2563 สำหรับ.. [2023-03-27] วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง และคณะ.. [2023-03-27] นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดตรังเพื.. [2023-02-23] นายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดงา.. [2023-02-22] ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่จังหวัดตรัง ครั้.. [2023-02-21] กิจกรรมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ สมเ.. [2023-02-10] ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้.. [2023-02-07] ประมงจังหวัดตรังลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ.. [2023-02-06] ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจำเดือนมกราคม 2566.. [2023-01-30] นายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดตรัง ร่วมพิธีรับหนังสือบทเจริญพระพุท.. อ่านทั้งหมด 

ปล่อยพันธุ์ปลาโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเพื่อสร้างรายได้  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 26/1/2566 นายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดตรัง นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง เจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยงานกรมประมง พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลวังวน ครูนักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมการปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 94,700 ตัว เป็นปลาตะเพียนขาว จำนวน 54,700 ตัว ปลายี่สกเทศ จำนวน 40,000 ตัว ในโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเพื่อสร้างรายได้ ณ อ่างเก็บน้ำสวนพริก หมู่ที่ 2 ตำบลวังวน  อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง