พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา


[2023-02-23] นายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดงา.. [2023-02-22] ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่จังหวัดตรัง ครั้.. [2023-02-21] กิจกรรมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ สมเ.. [2023-02-10] ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้.. [2023-02-07] ประมงจังหวัดตรังลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ.. [2023-02-06] ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจำเดือนมกราคม 2566.. [2023-01-30] นายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดตรัง ร่วมพิธีรับหนังสือบทเจริญพระพุท.. [2023-01-30] ประมงจังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ลงพื้นที.. [2023-01-26] ฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดตรัง.. [2023-01-26] ปล่อยพันธุ์ปลาโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเพื่อสร้.. อ่านทั้งหมด 

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันจันทร์ที่ 19   ธันวาคม 2565  จังหวัดตรัง สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง เทศบาลตำบลนาตาล่วง หน่วยงานกรมประมงจังหวัดตรัง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ บริเวณท่าน้ำถ้ำเขาสามบาตร ตำบลนาตาล่วง  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง และเพื่อเป็นการรวมใจไทยทั้งชาติในการแสดงความจงรักภักดี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา) ประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง และประชาชนผู้เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ปลาที่ปล่อยในวันนี้ ส่วนหนึ่งจะเป็นปลาที่ไถ่ชีวิตจากท้องตลาด จำนวน 49 ตัว  รวมทั้งสิ้น 100,049  ตัว ประกอบด้วย  
 1) ปลาตะเพียนขาว จำนวน 30,000  ตัว 
 2) ปลาสุลต่าน  จำนวน  30,000  ตัว 
 3) ปลากระแห  จำนวน  40,000  ตัว 
 4) ปลาหมอ  จำนวน 20 ตัว
 5) ปลากดเหลือง  จำนวน  9  ตัว
 6) ปลาไหล  จำนวน  20  ตัว