ร่วมกิจกรรม “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด”


[2023-01-30] นายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดตรัง ร่วมพิธีรับหนังสือบทเจริญพระพุท.. [2023-01-30] ประมงจังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ลงพื้นที.. [2023-01-26] ฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดตรัง.. [2023-01-26] ปล่อยพันธุ์ปลาโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเพื่อสร้.. [2023-01-18] สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสมเด็จพระนเรศวรมห.. [2023-01-17] สำนักงานประมงจังหวัดตรัง จัดประชุมแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้.. [2023-01-11] สำนักงานประมงจังหวัดตรังร่วมสนับสนุนโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพร.. [2022-12-22] ประมงจังหวัดตรังร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวง ร.10 สานต่อพระราชปณิธา.. [2022-12-22] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ.. [2022-12-20] พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีขอพรตามหลักของ ศาสนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมกิจกรรม “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565  นายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดตรัง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรม “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” โดยมีนายขจรศักดิ์   เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดกิจกรรม ฯ นางละมัย  เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง     กล่าวรายงาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตรัง ภาคเอกชน ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง  ถนนตรัง-ปะเหลียน  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง