ประชุมเสวนาเวทีการประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม


[2023-02-06] ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจำเดือนมกราคม 2566.. [2023-01-30] นายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดตรัง ร่วมพิธีรับหนังสือบทเจริญพระพุท.. [2023-01-30] ประมงจังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ลงพื้นที.. [2023-01-26] ฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดตรัง.. [2023-01-26] ปล่อยพันธุ์ปลาโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเพื่อสร้.. [2023-01-18] สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสมเด็จพระนเรศวรมห.. [2023-01-17] สำนักงานประมงจังหวัดตรัง จัดประชุมแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้.. [2023-01-11] สำนักงานประมงจังหวัดตรังร่วมสนับสนุนโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพร.. [2022-12-22] ประมงจังหวัดตรังร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวง ร.10 สานต่อพระราชปณิธา.. [2022-12-22] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมเสวนาเวทีการประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  นายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดตรัง ,นางพรรณี  เดชภักดี หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง,ประมงอำเภอสิเกา,ประมงอำเภอกันตัง และผู้ช่วยประมงอำเภอกันตัง ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล กระบี่  จัดประชุมเสวนาเวทีการประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม  โดยมีเครือข่ายภาคีภาคประมงพื้นบ้าน,ประมงพาณิชย์,หน่วยงานราชการกระทรวงทรัพย์ฯ,สมาคมการประมงกันตัง  และพี่น้องชาวประมงพื้นบ้าน  ร่วมเสวนาในครั้งนี้  ณ หอประชุม มทร.วิทยาเขตตรัง  โดยมีนายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดตรัง  เป็นประธานในพิธี