ประมงจังหวัดตรัง มอบป้ายร้าน Fisherman Shop@Trang


[2023-02-06] ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจำเดือนมกราคม 2566.. [2023-01-30] นายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดตรัง ร่วมพิธีรับหนังสือบทเจริญพระพุท.. [2023-01-30] ประมงจังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ลงพื้นที.. [2023-01-26] ฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดตรัง.. [2023-01-26] ปล่อยพันธุ์ปลาโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเพื่อสร้.. [2023-01-18] สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสมเด็จพระนเรศวรมห.. [2023-01-17] สำนักงานประมงจังหวัดตรัง จัดประชุมแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้.. [2023-01-11] สำนักงานประมงจังหวัดตรังร่วมสนับสนุนโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพร.. [2022-12-22] ประมงจังหวัดตรังร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวง ร.10 สานต่อพระราชปณิธา.. [2022-12-22] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดตรัง มอบป้ายร้าน Fisherman Shop@Trang 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายณัฐรัฐ  พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดตรัง นางสาวจิรัชยา พลพุ่ม เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน นางสาวลัทธิดา พักตร์จันทร์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายปฎิปัน ณ พัทลุง นักวิชาการประมง ได้มอบป้ายร้าน Fisherman Shop@Trang ให้แก่ร้านสุดทางรัก ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง สินค้าที่นำมาจำหน่ายเป็นสินค้าประมงที่ได้รับมาตรฐานประมงธงเขียวสินค้ามาตรฐานของกรมประมงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายณัฐรัฐ  พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดตรัง นางสาวจิรัชยา พลพุ่ม เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน นางสาวลัทธิดา พักตร์จันทร์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายปฎิปัน ณ พัทลุง นักวิชาการประมง ได้มอบป้ายร้าน Fisherman Shop@Trang ให้แก่ร้านสุดทางรัก ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง สินค้าที่นำมาจำหน่ายเป็นสินค้าประมงที่ได้รับมาตรฐานประมงธงเขียวสินค้ามาตรฐานของกรมประมง