ประมงจังหวัด จัดตั้งร้าน Fisherman Shop@Trang


[2023-02-06] ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจำเดือนมกราคม 2566.. [2023-01-30] นายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดตรัง ร่วมพิธีรับหนังสือบทเจริญพระพุท.. [2023-01-30] ประมงจังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ลงพื้นที.. [2023-01-26] ฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดตรัง.. [2023-01-26] ปล่อยพันธุ์ปลาโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเพื่อสร้.. [2023-01-18] สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสมเด็จพระนเรศวรมห.. [2023-01-17] สำนักงานประมงจังหวัดตรัง จัดประชุมแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้.. [2023-01-11] สำนักงานประมงจังหวัดตรังร่วมสนับสนุนโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพร.. [2022-12-22] ประมงจังหวัดตรังร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวง ร.10 สานต่อพระราชปณิธา.. [2022-12-22] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัด จัดตั้งร้าน Fisherman Shop@Trang 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายณัฐรัฐ  พรเดชอนันต์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งร้าน Fisherman Shop@Trang ณ ร้านสุดทางรัก เลขที่ 59 ถนนรถไฟ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งสินค้าประมงที่จำหน่ายในร้านเป็นสินค้าที่ได้รับมาตรฐานประมงธงเขียวเป็นรายแรกของจังหวัดตรัง สินค้าที่จำหน่าย ได้แก่ สินค้าอาหารทะเลและขนมของฝากต่าง ๆ ของจังหวัดตรัง