โครงการฟื้นฟูปลาไทยในแหล่งน้ำจืดตรัง


[2023-02-06] ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจำเดือนมกราคม 2566.. [2023-01-30] นายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดตรัง ร่วมพิธีรับหนังสือบทเจริญพระพุท.. [2023-01-30] ประมงจังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ลงพื้นที.. [2023-01-26] ฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดตรัง.. [2023-01-26] ปล่อยพันธุ์ปลาโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเพื่อสร้.. [2023-01-18] สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสมเด็จพระนเรศวรมห.. [2023-01-17] สำนักงานประมงจังหวัดตรัง จัดประชุมแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้.. [2023-01-11] สำนักงานประมงจังหวัดตรังร่วมสนับสนุนโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพร.. [2022-12-22] ประมงจังหวัดตรังร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวง ร.10 สานต่อพระราชปณิธา.. [2022-12-22] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ.. อ่านทั้งหมด 

โครงการฟื้นฟูปลาไทยในแหล่งน้ำจืดตรัง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


     วันที่ 19 ตุลาคม 2565 หน่วยงานกรมประมงจังหวัดตรังร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านสวนสันติสุข จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจืดตรัง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา  ณ.บ้านสวนสันติสุข ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมทางศาสนา โดยมีพระครูอดุลคุณาธาร เจ้าอาวาสวัดนิคมประทีป (วัดโคกหล่อ)  เป็นประธาน พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และสมโภชน์ปลา จากนั้นนายจรูญศักดิ์ หมาดเท่ง นายอำเภอนาโยง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากนางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ (เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดตรัง) ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาในวันนี้  โดยมีการปล่อยชนิดพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ พันธุ์ปลากระแห จำนวน 94,000 ตัว ปลาซิวควาย จำนวน 5,000 ตัว และปลากระดี่ จำนวน 1,000 ตัว