จังหวัดตรังจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านนิเวศวิทยาริมแม่น้ำตรัง


[2023-01-26] ฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดตรัง.. [2023-01-26] ปล่อยพันธุ์ปลาโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเพื่อสร้.. [2023-01-18] สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสมเด็จพระนเรศวรมห.. [2023-01-17] สำนักงานประมงจังหวัดตรัง จัดประชุมแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้.. [2023-01-11] สำนักงานประมงจังหวัดตรังร่วมสนับสนุนโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพร.. [2022-12-22] ประมงจังหวัดตรังร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวง ร.10 สานต่อพระราชปณิธา.. [2022-12-22] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ.. [2022-12-20] พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีขอพรตามหลักของ ศาสนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด.. [2022-12-20] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้.. [2022-12-19] ประมงจังหวัดตรัง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า.. อ่านทั้งหมด 

จังหวัดตรังจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านนิเวศวิทยาริมแม่น้ำตรัง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 8 ตุลาคม 2565 นายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านนิเวศวิทยาริมแม่น้ำตรัง ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโคกทรายชายคลอง บ้านเลขที่ 7/3 หมู่ที่ 1 ต.ย่านซื่อ อ.กันตัง จ.ตรัง  ด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคกทรายชายคลอง ได้จัดกิจกรรมเชิงนิเวศ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านนิเวศวิทยาริมแม่น้ำตรัง ประกอบด้วย กิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยเฉพาะกุ้งก้ามกราม จัดกิจกรรมโดยชุมชน เรื่อง การฟื้นฟูทรัพยากรกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำตรัง พร้อมรองรับด้วยที่พัก เพื่อการท่องเที่ยวริมแม่น้ำตรัง มีกิจกรรมเพาะฟักพันธุ์กุ้งก้ามกรามด้วยตนเองและคืนสู่ธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม และล่องเรือชมวิถีการทำประมงตกกุ้งก้ามกราม “เย่อไอ้โต้” แม่น้ำตรังกับชุมชน อีกด้วย