การขอสัญลักษณ์ประมงธงเขียว


[2023-01-26] ฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดตรัง.. [2023-01-26] ปล่อยพันธุ์ปลาโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเพื่อสร้.. [2023-01-18] สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสมเด็จพระนเรศวรมห.. [2023-01-17] สำนักงานประมงจังหวัดตรัง จัดประชุมแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้.. [2023-01-11] สำนักงานประมงจังหวัดตรังร่วมสนับสนุนโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพร.. [2022-12-22] ประมงจังหวัดตรังร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวง ร.10 สานต่อพระราชปณิธา.. [2022-12-22] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ.. [2022-12-20] พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีขอพรตามหลักของ ศาสนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด.. [2022-12-20] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้.. [2022-12-19] ประมงจังหวัดตรัง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า.. อ่านทั้งหมด 

การขอสัญลักษณ์ประมงธงเขียว 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ประชาสัมพันธ์ การขอตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว

*ตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว เป็นตราสัญลักษณ์ที่ใช้เพื่อส่งเสริมให้ได้รับการยอมรับ เชื่อมั่นและเชื่อถือต่อสินค้าประมงว่ามีมาตรฐาน คุณภาพ ความปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม

**ผู้ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว สามารถแสดงตราสัญลักษณ์ดังกล่าวได้สิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ สิ่งผูกมัด ป้ายของสินค้า หรือเอกสารโฆษณาประชาสัมพันธ์

***ตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ลงนามอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์