กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้โครงการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (ขยายผล)


[2022-11-30] ร่วมกิจกรรม “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด”.. [2022-11-24] ประชุมเสวนาเวทีการประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สัตว์ทะเลเลี.. [2022-11-17] โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน.. [2022-11-17] นายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดตรัง ประชุมบูรณาการเพื่อการพัฒนาการป.. [2022-11-15] ประมงจังหวัดตรัง ร่วมงานพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวั.. [2022-11-11] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตรัง เรื่อง ขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์ส.. [2022-11-08] ประมงจังหวัดตรัง มอบป้ายร้าน Fisherman Shop@Trang.. [2022-11-01] ประมงจังหวัด จัดตั้งร้าน Fisherman Shop@Trang.. [2022-10-20] โครงการฟื้นฟูปลาไทยในแหล่งน้ำจืดตรัง.. [2022-10-20] ประมงจังหวัดตรังร่วมประชุมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวิถีชุม.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้โครงการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (ขยายผล)  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


     วันที่ 23 กันยายน 2565 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้โครงการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (ขยายผล) ณ ท่าน้ำบริเวณสะพานพระยารัษฎานุประดิษฐ์ (บ้านในลุ่ม) หมู่ 3 ต.ย่านซื่อ อ.กันตัง จ.ตรัง  แม่น้ำตรังเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดตรังไหลผ่าน อำเภอรัษฎา อำเภอห้วยยอด อำเภอวังวิเศษ อำเภอเมืองตรังและอำเภอกันตัง มีเส้นทางไปลงทะเลที่ปากน้ำกันตัง มีลำน้ำ สาขา 8 สายได้แก่ คลองชี คลองท่าประดู่ คลองกะปาง คลองมวน คลองยางยวน คลองลำภูรา คลองนางน้อย จึงเป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำที่สำคัญต่อวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะกุ้งก้ามกรามหรือกุ้งแม่น้ำที่เป็นกุ้งขนาดใหญ่ เนื้อมีรสชาติดีและมีราคาแพง เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เนื่องจากกุ้งก้ามกรามต้องวางไข่ในแหล่งน้ำกร่อย และกุ้งวัยอ่อนต้องกลับมาเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยในแหล่งน้ำจืด จากสภาวะแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปและสภาวะแวดล้อมของพื้นที่ในปัจจุบัน ทำให้ความสามารถในการแพร่กระจายพันธุ์โดยธรรมชาติมีลดลง ความหนาแน่นของกุ้งก้ามกราม จึงมีการลดน้อยถอยลง ทำให้กุ้งก้ามกรามไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนทั้งผู้ประกอบการ ผู้ที่ประกอบอาชีพการประมงที่ส่งผลให้รายได้เกษตรกรลดลงเช่นกัน

     ดังนั้น จังหวัดตรังได้อนุมัติโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ขยายผลโดยได้มอบหมายให้ สำนักงานประมงจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมปล่อยผ่านสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติจำนวน 109,000 ตัว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระ บรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเพื่อถวายความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจน เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ