เยี่ยมชมให้กำลังใจการทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


[2022-11-30] ร่วมกิจกรรม “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด”.. [2022-11-24] ประชุมเสวนาเวทีการประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สัตว์ทะเลเลี.. [2022-11-17] โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน.. [2022-11-17] นายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดตรัง ประชุมบูรณาการเพื่อการพัฒนาการป.. [2022-11-15] ประมงจังหวัดตรัง ร่วมงานพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวั.. [2022-11-11] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตรัง เรื่อง ขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์ส.. [2022-11-08] ประมงจังหวัดตรัง มอบป้ายร้าน Fisherman Shop@Trang.. [2022-11-01] ประมงจังหวัด จัดตั้งร้าน Fisherman Shop@Trang.. [2022-10-20] โครงการฟื้นฟูปลาไทยในแหล่งน้ำจืดตรัง.. [2022-10-20] ประมงจังหวัดตรังร่วมประชุมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวิถีชุม.. อ่านทั้งหมด 

เยี่ยมชมให้กำลังใจการทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


     วันที่ 14 กันยายน 2565 นายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ มอบหมายให้นางสาวลัทธิดา พักตร์จันทร์ นักวิชาการประมงปฎิบัติการ โดยการประสานงานของผู้ใหญ่วิเชษฐ จิตราวุธ บ้านคลองเมือง ม.3 ต.นาบินหลา เชิญทางปลัดอำเภอเมืองตรัง /หน่วยงานของเกษตร/ ประมง / ปศุสัตว์ /พัฒนาชุมชน /นายก อบต.นาบินหลา / นักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต และเครือข่ายอีกมากมายเข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจการทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ 4 จุด ประกอบด้วย การเลี้ยงกบและเลี้ยงปลา แปลงนาอินทรี  แปลงปลูกผักปลอดสารพิษ และสวนผักข้างบ้าน (แปลงผักไฮโดรโปนิก)