ประเมินสภาพเรือในพื้นที่จังหวัดตรัง


[2022-11-30] ร่วมกิจกรรม “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด”.. [2022-11-24] ประชุมเสวนาเวทีการประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สัตว์ทะเลเลี.. [2022-11-17] โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน.. [2022-11-17] นายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดตรัง ประชุมบูรณาการเพื่อการพัฒนาการป.. [2022-11-15] ประมงจังหวัดตรัง ร่วมงานพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวั.. [2022-11-11] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตรัง เรื่อง ขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์ส.. [2022-11-08] ประมงจังหวัดตรัง มอบป้ายร้าน Fisherman Shop@Trang.. [2022-11-01] ประมงจังหวัด จัดตั้งร้าน Fisherman Shop@Trang.. [2022-10-20] โครงการฟื้นฟูปลาไทยในแหล่งน้ำจืดตรัง.. [2022-10-20] ประมงจังหวัดตรังร่วมประชุมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวิถีชุม.. อ่านทั้งหมด 

ประเมินสภาพเรือในพื้นที่จังหวัดตรัง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 8 กันยายน 2565 คณะทำงานรวบรวม ตรวจสอบ และประเมินสภาพเรือในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยมี นายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดตรัง ประธานฯ และคณะทำงานฯ ลงพื้นที่เพื่อประเมินสภาพเรือประมงพาณิชย์ซึ่งประสงค์จะเลิกอาชีพทำการประมงและเรือประมงที่แจ้งความประสงค์ออกนอกระบบในพื้นที่ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง และตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รวมจำนวน 3 ลำวันที่ 8 กันยายน 2565 คณะทำงานรวบรวม ตรวจสอบ และประเมินสภาพเรือในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยมี นายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดตรัง ประธานฯ และคณะทำงานฯ ลงพื้นที่เพื่อประเมินสภาพเรือประมงพาณิชย์ซึ่งประสงค์จะเลิกอาชีพทำการประมงและเรือประมงที่แจ้งความประสงค์ออกนอกระบบในพื้นที่ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง และตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รวมจำนวน 3 ลำ