ร่วมจัดโครงการ "อนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง"


[2022-11-30] ร่วมกิจกรรม “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด”.. [2022-11-24] ประชุมเสวนาเวทีการประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สัตว์ทะเลเลี.. [2022-11-17] โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน.. [2022-11-17] นายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดตรัง ประชุมบูรณาการเพื่อการพัฒนาการป.. [2022-11-15] ประมงจังหวัดตรัง ร่วมงานพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวั.. [2022-11-11] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตรัง เรื่อง ขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์ส.. [2022-11-08] ประมงจังหวัดตรัง มอบป้ายร้าน Fisherman Shop@Trang.. [2022-11-01] ประมงจังหวัด จัดตั้งร้าน Fisherman Shop@Trang.. [2022-10-20] โครงการฟื้นฟูปลาไทยในแหล่งน้ำจืดตรัง.. [2022-10-20] ประมงจังหวัดตรังร่วมประชุมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวิถีชุม.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมจัดโครงการ "อนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง"  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น.  นายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดตรัง นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรังร่วมจัดโครงการ "อนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง" โดยมีนายณัฐวุฒิ สังข์สุข นายอำเภอปะเหลียน ร่วมเป็นเกียรติในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พร้อมด้วยนายคมกฤษ คงเกลี้ยง นายก อบต.ปะเหลียน   เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง และราษฎรในพื้นที่ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประกอบด้วยพันธุ์ปลาสุลต่าน (ปลาบ้า) จำนวน 20,000 ตัว พันธุ์ปลาซิวหางดอก จำนวน 3,000 ตัว และพันธุ์ปลาสร้อยนกเขา (ปลาขี้ขม) จำนวน 3,000 ตัว เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยให้อยู่คู่แหล่งน้ำและเพิ่มความอุดมสมบรูณ์ในแหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป ณ ลำห้วยธรรมชาติ ใกล้กับ วนอุทยานน้ำตกพ่าน หมู่11 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง