ร่วมตรวจบูรณาการการร่วมกันใช้กฎหมายในทะเล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในทะเล การป้องปราม ปราบปรามและจับกุม การทำประมงผิดกฎหมาย


[2022-11-30] ร่วมกิจกรรม “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด”.. [2022-11-24] ประชุมเสวนาเวทีการประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สัตว์ทะเลเลี.. [2022-11-17] โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน.. [2022-11-17] นายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดตรัง ประชุมบูรณาการเพื่อการพัฒนาการป.. [2022-11-15] ประมงจังหวัดตรัง ร่วมงานพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวั.. [2022-11-11] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตรัง เรื่อง ขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์ส.. [2022-11-08] ประมงจังหวัดตรัง มอบป้ายร้าน Fisherman Shop@Trang.. [2022-11-01] ประมงจังหวัด จัดตั้งร้าน Fisherman Shop@Trang.. [2022-10-20] โครงการฟื้นฟูปลาไทยในแหล่งน้ำจืดตรัง.. [2022-10-20] ประมงจังหวัดตรังร่วมประชุมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวิถีชุม.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมตรวจบูรณาการการร่วมกันใช้กฎหมายในทะเล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในทะเล การป้องปราม ปราบปรามและจับกุม การทำประมงผิดกฎหมาย  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นางสาวอรุณี มานะกล้า นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้ จ่าเอก ประวิทย์ ทองเขียว ประมงอำเภอเมืองตรัง นายประภาส แก้วโยชน์ ประมงอำเภอปะเหลียน นางณิชปภา สารารักษ์ ประมงอำเภอกันตัง นายภูวรินทร์ นวลกลับ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน นางสาวศิรินทิพย์ สังข์จีน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นายปฏิปัน ณ พัทลุง นักวิชาการประมง ร่วมตรวจบูรณาการการร่วมกันใช้กฎหมายในทะเล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในทะเล การป้องปราม ปราบปราม และจับกุม การทำประมงผิดกฎหมาย ประเภทอวนรุน และโพงพาง บริเวณร่องน้ำและชายฝั่งทะเลในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยการบูรณาการกับหน่วยต่างๆ ประกอบด้วย หมวดเรือเฉพาะกิจรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๓ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรัง เจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง ตำรวจน้ำกันตัง และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย