โครงการ ผู้ว่าฯ ตรังพาชมสวนทุรียนดี ที่วังวิเศษ


[2022-08-11] ร่วมมอบพันธุ์ปลาและป้ายโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง.. [2022-08-08] กิจกรรม “สานพลัง คืนปูม้าสู่ทะเลตรัง 90 ล้านตัว” ภายใต้โครงการบริหารจั.. [2022-08-05] บริการโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสา.. [2022-07-27] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ.. [2022-07-21] ร่วมฝึกอบรมโครงการการเลี้ยงสัตว์น้ำและทำการประมงเพื่อการบริโภคและสร้าง.. [2022-07-20] ร่วมฝึกอบรมโครงการการเลี้ยงสัตว์น้ำและทำการประมงเพื่อการบริโภคและสร้าง.. [2022-07-19] ร่วมฝึกอบรมโครงการการเลี้ยงสัตว์น้ำและทำการประมงเพื่อการบริโภคและสร้าง.. [2022-07-19] โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง.. [2022-07-12] โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ปี 2564-2568.. [2022-07-12] เยี่ยมเยียนธนาคารปูม้า บ้านหาดยาว และเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีปล่อยล.. อ่านทั้งหมด 

โครงการ ผู้ว่าฯ ตรังพาชมสวนทุรียนดี ที่วังวิเศษ  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดตรัง นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง นางสาวอรุณี มานะกล้า หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงและนางสาวลัทธิดา พักตร์จันทร์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมโครงการ ผู้ว่าฯตรังพาชม สวนทุรียนดี ที่วังวิเศษ โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธาน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรังได้สนับสนุนพันธุ์ปลาบ้า จำนวน 10,000ตัว และแหนแดง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต(ศพก) นางบุญรัตน์ ช่วยธานี ม.6 ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง