กิจกรรมออกหน่วยบริการ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง


[2022-06-30] โครงการพัฒนาศักยภาพชาวประมงพื้นบ้านและผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำเข้าสู.. [2022-06-30] โครงการอนุรักษ์พันธุ์หอยโข่ง ในพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบในกา.. [2022-06-30] ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลานิลในกระชังอ่างเก็.. [2022-06-30] ลงพื้นที่เกษตรกรต้นแบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (Role Model).. [2022-06-28] ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558.. [2022-06-28] ลงพื้นที่เกษตรกรต้นแบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (Role Model).. [2022-06-27] ร่วมประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบ่อห.. [2022-06-27] โครงการ ผู้ว่าฯ ตรังพาชมสวนทุรียนดี ที่วังวิเศษ.. [2022-06-23] ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาขีพฯ ขององค์กรชุมชนประมงท้องถ.. [2022-06-22] ลงพื้นที่ถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมออกหน่วยบริการ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 นางสาวอรุณี มานะกล้า รักษาราชการแทนประมงจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางสาวลัทธิดา พักตร์จันทร์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายสมชาย ทองด้วง ประมงอำเภอย่านตาขาว ร่วมกับนางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5 โดยได้แจกพันธุ์ปลาสวยงาม(ปลาหางนกยูง) พันธุ์ปลาน้ำจืด (ปลาตะเพียนและปลาบ้า)/ พันธุ์แหนแดง/ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบพันธุ์ปลาน้ำจืดให้แก่เกษตรกร ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังวันที่ 21 เมษายน 2565 นางสาวอรุณี มานะกล้า รักษาราชการแทนประมงจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางสาวลัทธิดา พักตร์จันทร์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายสมชาย ทองด้วง ประมงอำเภอย่านตาขาว ร่วมกับนางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5 โดยได้แจกพันธุ์ปลาสวยงาม(ปลาหางนกยูง) พันธุ์ปลาน้ำจืด (ปลาตะเพียนและปลาบ้า)/ พันธุ์แหนแดง/ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบพันธุ์ปลาน้ำจืดให้แก่เกษตรกร ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง