กิจกรรมออกหน่วยบริการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่


[2022-06-30] โครงการพัฒนาศักยภาพชาวประมงพื้นบ้านและผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำเข้าสู.. [2022-06-30] โครงการอนุรักษ์พันธุ์หอยโข่ง ในพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบในกา.. [2022-06-30] ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลานิลในกระชังอ่างเก็.. [2022-06-30] ลงพื้นที่เกษตรกรต้นแบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (Role Model).. [2022-06-28] ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558.. [2022-06-28] ลงพื้นที่เกษตรกรต้นแบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (Role Model).. [2022-06-27] ร่วมประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบ่อห.. [2022-06-27] โครงการ ผู้ว่าฯ ตรังพาชมสวนทุรียนดี ที่วังวิเศษ.. [2022-06-23] ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาขีพฯ ขององค์กรชุมชนประมงท้องถ.. [2022-06-22] ลงพื้นที่ถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมออกหน่วยบริการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2565 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางกาญจนา เตี้ยวซี นักวิชาการประมงชำนาญการ นางสาวลัทธิดา พักตร์จันทร์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรัง นายศักดิ์ดา ทวีเมือง ประมงอำเภอห้วยยอด ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้สาธิตการเลี้ยงกบในยางรถยนต์ (กบคอนโด) แจกพันธุ์ปลาสวยงาม (ปลาหางนกยูง) เอกสารการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาสวยงาม (ปลาสอด)/ พันธุ์แหนแดง/ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบพันธุ์ปลาสวยงามให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจ ณ โรงเรียนบ้านควนอารี หมู่ที่ 9 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง