กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำภายใต้โครงการกระจา่ยสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค (Fisherman Market)


[2022-05-17] ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย.. [2022-05-11] ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการโรงเรียน ตชด.บ้านหินจ.. [2022-05-06] ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันฉัตร.. [2022-04-27] ตรวจเยี่ยมติดตามกิจกรรมด้านประมงของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก.. [2022-04-22] กิจกรรมออกหน่วยบริการ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ป.. [2022-04-04] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา 1 เมษายน วันข้าราชการไทย.. [2022-03-17] การสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการจรรยาบรรณ การดำเนินการต่อสัตว์เพื่อง.. [2022-03-17] มอบปัจจัยการผลิตพันธุ์ปลาดุกและอาหารปลาดุกให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชา.. [2022-03-10] กิจกรรมออกหน่วยบริการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่.. [2022-03-03] Field Day .. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำภายใต้โครงการกระจา่ยสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค (Fisherman Market) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยนประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางพรรณี เดชภักดีหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงและเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ สำรวจข้อมูลพื้นฐานชนิดของสินค้าประมงพื้นบ้านและบรรจุภัณฑ์ พร้อมจัดหาสถานที่จำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้าน และจัดทำคลิปวีดีโอสั้นๆเพื่อแนะนำสินค้าประมงพื้นบ้าน ตามโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค ณ ที่ทำการกลุ่มประมงทะเลชายฝั่ง บ้านนาชุมเห็ด ม.2 ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง