ช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงปลา ที่ได้ผลกระทบอุทุกภัย บ้านโพรงจระเข้ อ. ย่านตาขาว จ. ตรัง


[2022-05-17] ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย.. [2022-05-11] ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการโรงเรียน ตชด.บ้านหินจ.. [2022-05-06] ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันฉัตร.. [2022-04-27] ตรวจเยี่ยมติดตามกิจกรรมด้านประมงของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก.. [2022-04-22] กิจกรรมออกหน่วยบริการ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ป.. [2022-04-04] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา 1 เมษายน วันข้าราชการไทย.. [2022-03-17] การสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการจรรยาบรรณ การดำเนินการต่อสัตว์เพื่อง.. [2022-03-17] มอบปัจจัยการผลิตพันธุ์ปลาดุกและอาหารปลาดุกให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชา.. [2022-03-10] กิจกรรมออกหน่วยบริการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่.. [2022-03-03] Field Day .. อ่านทั้งหมด 

ช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงปลา ที่ได้ผลกระทบอุทุกภัย บ้านโพรงจระเข้ อ. ย่านตาขาว จ. ตรัง  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 นายสมนึก ธูปหอมนายอำเภอย่านตาขาว นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง นางพรรณี เดชภักดี หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรังและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ร่วมแจกพันธุ์สัตว์น้ำจืด เช่น ปลาดุก ปลาไน ปลาสตุลต่าน แก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 20 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง