พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ คลองหินขวาง ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง


[2022-05-17] ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย.. [2022-05-11] ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการโรงเรียน ตชด.บ้านหินจ.. [2022-05-06] ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันฉัตร.. [2022-04-27] ตรวจเยี่ยมติดตามกิจกรรมด้านประมงของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก.. [2022-04-22] กิจกรรมออกหน่วยบริการ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ป.. [2022-04-04] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา 1 เมษายน วันข้าราชการไทย.. [2022-03-17] การสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการจรรยาบรรณ การดำเนินการต่อสัตว์เพื่อง.. [2022-03-17] มอบปัจจัยการผลิตพันธุ์ปลาดุกและอาหารปลาดุกให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชา.. [2022-03-10] กิจกรรมออกหน่วยบริการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่.. [2022-03-03] Field Day .. อ่านทั้งหมด 

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ คลองหินขวาง ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง เขต3 นายไพบูลย์ โอมากรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง นายนิรัตน์  รัตนสุรการย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าพญา   และเจ้าหน้าที่บุคลากรสังกัดกรมประมงร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อสร้างรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ คลองหินขวาง ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรังวันที่ 17 ธันวาคม 2564 นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง เขต3 นายไพบูลย์ โอมากรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง นายนิรัตน์  รัตนสุรการย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าพญา   และเจ้าหน้าที่บุคลากรสังกัดกรมประมงร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อสร้างรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ คลองหินขวาง ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง