พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

[2022-01-13] การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง.. [2022-01-13] ข่าวประชาสัมพันธ์ การเลี้ยงปลาหน้าแล้งในกระชัง.. [2022-01-13] ข่าวประชาสัมพันธ์การเลี้ยงปลาหน้าแล้งในบ่อดิน.. [2022-01-11] กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำภายใต้โครงการกระจา่ยสินค.. [2022-01-11] ช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงปลา ที่ได้ผลกระทบอุทุกภัย บ้านโพรงจระเข้ อ. ย่าน.. [2021-12-21] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชา.. [2021-11-22] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิ.. [2021-11-11] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตรัง เรื่องขายทอดตลาดเรือประมง จำนวน 1 รายกา.. [2021-11-10] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ(แม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม) ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำตรัง ม.. [2021-10-26] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแม่น้ำตรัง โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธร.. อ่านทั้งหมด 

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 

 เผยเเพร่: 2021-10-26 |  อ่าน: 144 ครั้ง

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ท่าน มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดตรัง โดยนายภูวนัฐ สมใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังให้การต้อนรับและร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง