ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ(แม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม) ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำตรัง ม.3 ต.ย่านซื่อ อ.กันตัง จ.ตรัง

[2022-01-13] การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง.. [2022-01-13] ข่าวประชาสัมพันธ์ การเลี้ยงปลาหน้าแล้งในกระชัง.. [2022-01-13] ข่าวประชาสัมพันธ์การเลี้ยงปลาหน้าแล้งในบ่อดิน.. [2022-01-11] กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำภายใต้โครงการกระจา่ยสินค.. [2022-01-11] ช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงปลา ที่ได้ผลกระทบอุทุกภัย บ้านโพรงจระเข้ อ. ย่าน.. [2021-12-21] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชา.. [2021-11-22] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิ.. [2021-11-11] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตรัง เรื่องขายทอดตลาดเรือประมง จำนวน 1 รายกา.. [2021-11-10] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ(แม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม) ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำตรัง ม.. [2021-10-26] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแม่น้ำตรัง โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธร.. อ่านทั้งหมด 

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ(แม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม) ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำตรัง ม.3 ต.ย่านซื่อ อ.กันตัง จ.ตรัง 

 เผยเเพร่: 2021-10-26 |  อ่าน: 100 ครั้ง

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยนประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางพรรณี เดชภักดีหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงและเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ ร่วมกับนางสุวรรณดี  ขวัญเมืองผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน ต.ย่านซื่อ ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ(แม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม) จำนวน 79 ตัว ขนาด 24-26 นิ้ว น้ำหนักเฉลี่ย 150 กรัม เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แม่น้ำตรัง ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำตรัง ม.3 ต.ย่านซื่อ อ.กันตัง จ.ตรัง