ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแม่น้ำตรัง โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

[2022-01-13] การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง.. [2022-01-13] ข่าวประชาสัมพันธ์ การเลี้ยงปลาหน้าแล้งในกระชัง.. [2022-01-13] ข่าวประชาสัมพันธ์การเลี้ยงปลาหน้าแล้งในบ่อดิน.. [2022-01-11] กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำภายใต้โครงการกระจา่ยสินค.. [2022-01-11] ช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงปลา ที่ได้ผลกระทบอุทุกภัย บ้านโพรงจระเข้ อ. ย่าน.. [2021-12-21] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชา.. [2021-11-22] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิ.. [2021-11-11] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตรัง เรื่องขายทอดตลาดเรือประมง จำนวน 1 รายกา.. [2021-11-10] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ(แม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม) ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำตรัง ม.. [2021-10-26] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแม่น้ำตรัง โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธร.. อ่านทั้งหมด 

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแม่น้ำตรัง โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

 เผยเเพร่: 2021-10-26 |  อ่าน: 157 ครั้ง

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแม่น้ำตรัง โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในแม่น้ำตรัง บริเวณริมฝั่งแม่น้ำตรัง ถ้ำเขาสามบาตร หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีนายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง นายณัฐพงษ์ เนียมสม นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล่วง ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ให้การต้อนรับและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำร่วมกัน ซึ่งทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรังได้เตรียมพันธุ์สัตว์น้ำที่จะปล่อยดังนี้ 1.กุ้งก้ามกราม ขนาด 2-3 นิ้ว จำนวน 200,000 ตัว 2.กุ้งก้ามกรามระยะ Post larva จำนวน 1,000,000 ตัว 3.ปลาตะเพียนขาวจำนวน 150,000 ตัว 4.ปลากระแห จำนวน 150,000 ตัว รวมกุ้งก้ามกราม 1,200,000 ตัว ปลาน้ำจืดจำนวน 300,000 ตัว