กิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าประมงสู้ภัยโควิดและวันกินปูม้าตรัง ครั้งที่ 2 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

[2022-01-13] การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง.. [2022-01-13] ข่าวประชาสัมพันธ์ การเลี้ยงปลาหน้าแล้งในกระชัง.. [2022-01-13] ข่าวประชาสัมพันธ์การเลี้ยงปลาหน้าแล้งในบ่อดิน.. [2022-01-11] กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำภายใต้โครงการกระจา่ยสินค.. [2022-01-11] ช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงปลา ที่ได้ผลกระทบอุทุกภัย บ้านโพรงจระเข้ อ. ย่าน.. [2021-12-21] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชา.. [2021-11-22] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิ.. [2021-11-11] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตรัง เรื่องขายทอดตลาดเรือประมง จำนวน 1 รายกา.. [2021-11-10] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ(แม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม) ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำตรัง ม.. [2021-10-26] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแม่น้ำตรัง โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธร.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าประมงสู้ภัยโควิดและวันกินปูม้าตรัง ครั้งที่ 2 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน  

 เผยเเพร่: 2021-10-26 |  อ่าน: 195 ครั้ง

 

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าประมงสู้ภัยโควิดและวันกินปูม้าตรัง ครั้งที่ 2 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ชั้น 2 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยการจัดงานดังกล่าวเป็นการบูรณาการระหว่างสำนักงานประมงจังหวัดตรังและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังวัตถุประสงค์เพื่อแสดงและจำหน่ายสินค้าประมงแปรรูปตลอดจนเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย กำหนดจัดกิจกรรม วันที่ 22-24 ตุลาคม 2564 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ชั้น2 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง