รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดตรัง บริเวณโครงการระบบระบายน้ำ ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิ.. [2021-11-22 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตรัง เรื่องขายทอดตลาดเรือประมง จำนวน 1 รายกา.. [2021-11-11 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ(แม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม) ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำตรัง ม.. [2021-11-10 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแม่น้ำตรัง โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธร.. [2021-10-26 ] กิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าประมงสู้ภัยโควิดและวันกินปูม้าตรัง ครั้งท.. [2021-10-25 ] รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการจ.. [2021-10-18 ] ร่วมมอบอุปกรณ์วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ ให้แก่ ก.. [2021-10-15 ] ร่วมมอบอุปกรณ์วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ ให้แก่ ก.. [2021-10-14 ] กิจกรรมฝึกอบรมการส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการแปรรูปผลิต.. [2021-10-12 ] ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูล.. [2021-10-11 ]
อ่านทั้งหมด 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดตรัง บริเวณโครงการระบบระบายน้ำ ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

 เผยเเพร่: 2021-10-11  |  อ่าน: 76 ครั้ง

 

วันที่ 15/10/2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดตรัง บริเวณโครงการระบบระบายน้ำ ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำจังหวัดตรัง พร้อมมอบ ส.ป.ก.4-01 โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนเกษตร และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ กรมประมงได้จัดเตรียมพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ณ โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง ต. บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ดังต่อไปนี้ 
1. พันธุ์ปลากระแห จำนวน 50,000 ตัว
2. พันธุ์ปลายี่สกเทศ จำนวน 50,000 ตัว
3. พันธุ์ปลาซิวควาย จำนวน 5,000 ตัว
4. พันธุ์ลูกปลาบ้า ภายใต้โครงการโรงเพาะฟักเคลื่อนที่ (mobile hatchery) จำนวน 1,000,000 ตัว
      รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,105,000 ตัว และยังมีบริการประชาชน โดยจัดเตรียมพันธุ์แหนแดง หัวเชื้อจุลินทรีย์น้ำ และพันธุ์ปลาสวยงาม เพื่อแจกให้แก่เกษตรกร อย่างละ 50 ราย