ร่วมจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการจ.. [2021-10-18 ] ร่วมมอบอุปกรณ์วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ ให้แก่ ก.. [2021-10-15 ] ร่วมมอบอุปกรณ์วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ ให้แก่ ก.. [2021-10-14 ] กิจกรรมฝึกอบรมการส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการแปรรูปผลิต.. [2021-10-12 ] ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูล.. [2021-10-11 ] ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูล.. [2021-10-11 ] ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูล.. [2021-10-07 ] ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูล.. [2021-10-05 ] ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูล.. [2021-10-04 ] ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูล.. [2021-10-04 ]
อ่านทั้งหมด 

ร่วมจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 

 เผยเเพร่: 2021-10-04  |  อ่าน: 51 ครั้ง

 

วันที่ 21 กันยายน 2564 นายเอกชัย สุนทร นายอำเภอปะเหลียน นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยนประมงจังหวัดตรัง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ประมงอำเภอ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง นายก อบต.ท่าข้าม นายยงยุทธ ขาวดี กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งแชบ๊วย) จำนวน 500,000 ตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ ท่าเรือด่านศุลกากรหยงสตาร์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง